Anfaş Food Product 2017

Anfaş Food product Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen bir organizasyondur.

Anfaş Food product Fuarı'nın temel amaçları arasında şunlar yer alır:

  • Ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek,
  • Ürünlerde markalaşmayı sağlamak,
  • Ürünlerin katma değerini arttırmak,
  • Ürünleri üreten işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek,
  • Ürünleri kamuoyuna mal etmek...

;